„Prehrana otočana, na primjeru otoka Korčule“

17. listopada 2019. godine u Dubrovniku u Rupama održava se edukativna radionica „Prehrana otočana, na primjeru otoka Korčule“ u vremenu od 16:00 do 18:30 sati.

Ustanove i institucije Grada Korčule nastavljaju sa aktivnostima usmjerenim na promicanje tradicijske gastronomije Grada i otoka što je svakako usko povezano s promocijom kulturne i prirodne baštine Grada i otoka. U predstavljanju nastoji se reinterpretirati tradicijska kuhinja u današnjim uvjetima.

Radionica je u organizaciji Dubrovačkih muzeja – Etnografskog muzeja u povodu Dana kruha i plodova zemlje 2019. uz suradnju Gradskog muzeja Korčula. Edukativnu radionicu i predavanje vode Branka Hajdić, viša kustosica Etnografskog muzeja i Sani Sardelić, kustosica Gradskog muzeja Korčula.

Radionica stavlja poseban naglaskom na dva jela –  samoniklom jestivom bilju, poznatom i kao mišanca, parapač ili pazja, te žrnovskim makarunima – tradicijskom jelu sela Žrnova na otoku Korčuli. Snažan znak osobnoga i lokalnoga identiteta nerijetko se krije upravo u hrani. Dva odabrana jela predstavljaju svakodnevnu (bilje) i svečarsku (makaruni) prehranu.

Hrana svakako nije uobičajeni muzejski izložak, nemoguće ju je čuvati u muzejskim uvjetima i u izvornom obliku teško može biti u stalnom postavu. Stoga, u svrhu očuvanja ovog vida nematerijalne baštine,  radionice su se pokazale najprikladnijom metodom. Mediteranska prehrana nalazi se na Reprezentativnoj listi zaštićene nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a.

Tijekom predavanja  i radionice, polaznici će moći sudjelovati u pripravljanju navedenih tradicijskih jela, te učiti o sortama samoniklog jestivog bilja, kao i degustirati jelo, a ujedno i sudjelovati u anketiranju u svrhu daljnjih istraživanja tradicijske prehrane.

www.visitkorcula.eu