Rješenje o izboru i imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula

KLASA: 013-03/19-01/04
URBROJ: 2138/01-01-19-2
Korčula, 8. svibnja 2019.

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavaka 1., 2., 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 61. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića Korčula, članka 47. stavka 1. točke 14. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2019. godine donijelo

R J E Š E NJ E
o izboru i imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula

Tekst Rješenja možete pročitati ovdje.

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.