Športski objekti Korčula – natječaj za posao

Na temelju članka 26. stavka 1. podstavka 8. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, ravnatelj Ustanove „Športski objekti Korčula“ raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Na temelju članka 26. stavka 1. podstavka 8. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, ravnatelj Ustanove „Športski objekti Korčula“ raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

1. Naziv radnog mjesta: Radnik na održavanju objekata i opreme (na bazenu Gojko Arneri)

2. Broj izvršitelja: 1

3. Uvjeti:

a/   IV stupanj stručne spreme (SSS)

b/   poznavanje rada na PC,

c/   položen ispit za spasitelja

d/   položen ispit iz zaštite na radu, položen ispit za zaštitu od požara

e/   položen ispit za osposobljenost za rad s opasnim kemikalijama

4. Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položene ispite iz podtočke c/, d/ i e/ točke 3. ovog natječaja, pod uvjetom da istog polože u roku od godine dana.

5. Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti:

a/ životopis,

b/ presliku dokaza (uvjerenja/potvrde obrazovne ustanove) o završenoj stručnoj spremi,

c/ presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice,

d/ presliku uvjerenja/potvrde o položenim ispitima iz podtočke c/, d/ i e/ točke 3. ovog natječaja, ako ih imaju.

Prijava obvezno mora sadržavati ime i prezime i adresu kandidata, broj telefona,  broj mob. i adresu e-pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga uz prijavu te potpis kandidata.

Uz obavezan sadržaj, prijavi je poželjno priložiti pisma preporuke.

Cijeli tekst natječaja pogledajte ovdje.