Zaklada “Kultura nova” je u okviru programa podrške 2019. objavila Javne pozive na predlaganje programa i projekata

Javni pozivi objavljeni su 18. lipnja 2019. godine, rok za podnošenje prijava je 03. rujna 2019. godine.

Zaklada je u okviru Programa podrške 2019 objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2020. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2020., 2021. i 2022. godini.

Indikativni proračun za Program podrške 2019 iznosi 9.750.000 kn. Zaklada u okviru Programa podrške 2019 raspisuje javne pozive u sedam programskih područja. Rok za podnošenje prijava je 3. rujna 2019. godine, 16 h. Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Vodič za prijavu u kojem su detaljno predstavljene sve upute, pravila, uvjeti i kriteriji, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2019  te e-prijavnice za sve kategorije i programska područja, dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Više možete pročitati ovdje.