Zaključak Izvješća o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2018. godinu.

KLASA: 620-01/19-01/07
URBROJ: 2138/01-01-19-2
Korčula, 2. svibnja 2019.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi s člankom 49. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2019. godine donijelo

Z A K L J UČ A K

 

Tekst Zaključka možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.