Zaključak o lokacijama na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, škrinjama

KLASA: 335-02/19-01/01
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 8. travnja 2019.

Na temelju članka 14. stavaka 1. i 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 15. sjednici održanoj dana 8. travnja 2019. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o lokacijama na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u
kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, škrinjama

Tekst Zaključka u cijelosti možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokndić, ing.