Zaključak o osnivanju Stručne radne skupine za izvedbu stalne izložbe za bastione i Fortecu

KLASA: 022-06/19-01/25 URBROJ: 2138/01-02-19-1 Korčula, 18. rujna 2019. Na temelju članka 80. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule  (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule dana 18. rujna 2019. godine donio je Z A K L J U Č A K …

KLASA: 022-06/19-01/25
URBROJ: 2138/01-02-19-1
Korčula, 18. rujna 2019.

Na temelju članka 80. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule  (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule dana 18. rujna 2019. godine donio je

Z A K L J U Č A K
o osnivanju Stručne radne skupine za izvedbu stalne izložbe za bastione i Fortecu

 1. Osniva se Stručna radna skupina za izvedbu stalne izložbe za bastione i Fortecu za potrebe izrade preeliminarnog muzeološkog programa (Idejno rješenje stalne izložbe) i definiranje muzeološke koncepcije (Izvedbeni projekt stalne izložbe za bastione i Fortecu).
 2. U Stručnu radnu skupinu imenuju se:

  – dr. sc. MARIJA HAJDIĆ, ravnateljica Gradskog muzeja – voditelj skupine
  – IVO VOJNOVIĆ, direktor Ureda Vojnović d.o.o.
  – dr. sc. DINKO RADIĆ, ravnatelj Centra za kulturu Vela Luka
  – dr. sc. FRANKO OREB,
  – MILIJANA BOROJEVIĆ, voditelj destinacijskog menadžmenta Turističke zajednice Grada Korčule i prokurist Korčulanske razvojne agencije KORA d.o.o.

 3. Zadaća Radne skupine je izrada koncepta stalne izložbe za bastione i Fortecu te odabir muzejskih predmeta i pomagala koji će biti izloženi u Muzeju kako bi se interdisciplinarnim pristupom muzeološki prezentirala materijalna i nematerijalna baština te kulturna prošlost Korčule u dijelu koji se odnosi na prikaz prometnog položaja koji je uvjetovao nastanak grada Korčule te gradnju bastiona i Fortece.
 4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

  GRADONAČELNIK
  Andrija Fabris, ing

  Zaključak možete pročitati ovdje.