Kategorija: Događanja

Uvođenje digitalne pisarnice u Gradskoj upravi

Danas je u Gradskoj upravi počela realizacija posljedenje faze projekta čiji je osnovni smisao digitalna pohrana dokumenata kao nadogradnja klasičnog sustava prijema, kolanja i otpreme pismena. Postavljeni su novi temelji organizaciji za digitalno praćenje, pregled i distribuciju “predmeta” koji su do sada bili isključivo vezani uz “žute košuljice” Više