Kategorija: Natječaji i javni pozivi

POZIV – Zdravstvo i socijalna skrb

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi radi uvrštenja u Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2010. godinu

Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije
Više

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011.

Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju: samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2010. godine.
Više