Oznaka: II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule