Oznaka: Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015. godinu.

Zaključak

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) a u svezi s člankom 30. stavkom 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst. 82/04, …