Grad Korčula uvodi prometno redarstvo

Kako bi se stalo na kraj nepropisno parkiranim vozilima, Grad Korčula je ustrojio prometno redarstvo, što je u skladu sa Zakonom o sigurnosti na cestama. Zadatak prometnog redara je da na terenu, prvo putem upozorenja, a onda uz novčane kazne, dovede u red promet u mirovanju na području Grada.

U centralnim dijelovima grada, glavnoj jezgri svakodnevnih društvenih aktivnosti, ali i ostalim dijelovima naselja, neophodno je osigurati nesmetano svakodnevno prometovanje ljudi i dobara. Bez efikasne kontrole prometovanja, u današnjim uvjetima mobilnosti  i opće motorizacije stanovništva i posjetitelja, nije moguće nesmetano odvijanje svih funkcija.

Poseban stav potrebno je zauzeti prema parkirališnim kapacitetima na uličnim površinama čija se stvarna potreba povećava približavanjem užem središtu grada. Iskustvo pokazuje da bez učinkovite prekršajne politike neće biti riješen problem devastacije izvanparkirališnog prostora.

Očigledna i trajna pojava nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na cijelom području Grada Korčule, kao i gužve u prometu pretpostavljaju i traže mjere, načine i postupke za njihovo rješavanje. Izrazite parkirališne potrebe u pojedinim dijelovima Grada Korčule proizlaze iz objektivnih okolnosti i u osnovi su proporcionalne s veličinom naselja, gustoćom stanovanja, stupnjem motorizacije i atraktivnošću centra.

Polazeći od činjenice da ovlašteni djelatnici Policije (Ministarstva unutarnjih poslova) nisu svakodnevno raspoloživi, posebno kada je riječ o suzbijanju prometnih prekršaja vezanih za probleme prometa u mirovanju, važno je istaknuti kako su upravo ti problemi izraziti i ometaju nesmetano odvijanje prometa.

Iz tog je razloga hrvatsko zakonodavstvo temeljem odredbi Zakona o sigurnosi prometa na cestama omogućilo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, da pod određenim propisanim uvjetima, uređuju promet na svojem području. Tako je služba Prometno redarstvo dobila ovlaštenje da u sklopu lokalne uprave obavlja poslove:

  • upravljanja prometom,
  • nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,
  • premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

Grad Korčula je u posljednjih nekoliko mjeseci započeo proces organiziranja svojeg poslovanja sukladnoodredbana Zakona o sigurnosti. Donijeta je  odluka o uvođenju i uređenju službe Prometno redarstvo Grada Korčule s ciljem da se poveća kvaliteta odvijanja prometa na području cijelog Grada, te spriječi urbana devastacija kulturne i povijesne baštine, kao i prostora općenito.

Uvođenje i razvoj sustava za rad prometnih redara, obuhvaća ne samo tehnički sustav nego i podršku u radu, optimizaciju poslovanja službe Prometno redarstvo kako u financijskom, tako i u operativnom smislu.

Grad Korčula će u početku imati jednog prometnog redara koji može izdavati prekršajne naloge, odnosno naplaćivati novčane kazne za nepropisno zaustavljena i parkirana vozila.

Prometni redar je kroz trotjednu obuku u organizaciji Policijske akademije iz Zagreba osposobljen za rad iz područja sigurnosti cestovnog prometa, taktike i metodike postupanja u nadzoru i upravljanju prometom na cestama, prekršajne odgovornosti, kao i osnova komunikacijske kulture.

Jedan komentar za “Grad Korčula uvodi prometno redarstvo

  1. peljeskimost

    SVE JE TO HVALE VRIJEDNO, NO NAS ZANIMA KAD ĆE TO PROMETNO REDARSTVO PROFUNKCIONIRATI, OBZIROM DA PJEŠACI VIŠE NISU NI NA NOGOSTUPIMA SIGURNI.NAJNOVIJE “PARKIRALIŠTE” JE NOGOSTUP NASUPROT AUTOBUSNOM KOLODVORU, A O KRKLJANCU NA ZAPADNOJ OBALI U VRIJEME DOLASKA KATAMARANA DA I NE GOVORIMO.AKO ČEKATE BOŽIĆ ONDA NISTE OVO MORALI NI UVODITI.