Gradonačelnik Grada Korčule – Andrija Fabris

Gradonačelnik Grada Korčule Andrija Fabris započeo je s radom u srijedu 26. ožujka 2015.

Prvog radnog dana obavio je sastanke s pročelnicima Grada Korčule te direktorom KTD-a Hober. Tijekom narednog će tjedna obaviti sastanke s predstavnicima svih ostalih gradskih institucija.