I Korčula obilježila “Svjetski dan prve pomoći”

11.rujna 2014.godine obilježava se „Svjetski dan prve pomoći“.

11.rujna 2014.godine obilježava se „Svjetski dan prve pomoći“. Ove godine je Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca odabrala „Budi heroj, spašavajte živote“ kao temu ovogodišnjeg Svjetskog dana prve pomoći.  GDCK Korčula će nastaviti s obukom građana iz prve pomoći i u suradnji sa Policijskom postajom Korčula započeti sa radionicama  „Pomozimo medi Jurici-Na putu do škole“. Cilj ovih radionica je educirati djecu o pravilnom ponašanju u prometu. čime se direktno nastoji utjecati na njihovu sigurnost. Radionice će se provesti u svim prvim razredima na Otoku i u OŠ Orebiću te  područnoj školi Viganj .