Javna prezentacija projekta PARKIRALIŠTE SA POSLOVNIM PROSTOROM

Pozivamo sve građanke i građane Grada Korčule na javnu prezentaciju projekta gradnje parkirališta s poslovnim prostorom na lokaciji Potok (čest. zem. 339/1, k.o. Korčula). Prezentacija će se održati u utorak, 25. listopada 2011. godine, u 18:00 sati u Domu Kulture Korčula.

Na prezentaciji će sudjelovati:

  1. Zoran Jeramaz, glavni projektant, “Gradal inženjering” d.o.o. Split
  2. Mirko Duhović, gradonačelnik Korčule
  3. Tomislav Mamić, vlasnik tvrtke “Tommy” d.o.o. Split

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije izdao je građevinsku dozvolu Gradu Korčuli iz Korčule i društvu “Tommy” d.o.o. iz Splita, kojom se odobrava gradnja parkirališta  s poslovnim prostorom na čest. zem. 339/1 , k.o. Korčula, a sve prema glavnom projektu izrađenom od projektantske tvrtke “Gradal inženjering” d.o.o. iz Splita.
Rješenje o izdanoj građevinskoj dozvoli postalo je pravomoćno dana 16. rujna 2011. godine.

Investitor je 3. listopada 2011. godine prijavio Ministarstvu prostornog uređenje, zaštite okoliša i graditeljstva – Odjel inspekcijskog nadzora, PJ Dubrovnik, početak izvođenja radova na izgradnji parkirališta s poslovnom prostorom.

Izvođač radova je građevinska tvrtka “Čitić gradanja” d.o.o. Split, a stručni nadzor vršit će “Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Šeparović Ante” iz Splita.

Pozivamo sv zainteresirane da prisustvuju prezentaciji.