Javna rasprava u postupku II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Javna rasprava održat će se u trajanju od 15 dana, od 8. prosinca 2015. do 23. prosinca 2015. Javno izlaganje održat će se u srijedu, 9. prosinca 2015. u Velikoj vijećnici Grada Korčule s početkom u 13.00 sati.

KLASA: 350-02/12-01/02

URBROJ: 2138/01-02-15-138

Korčula, 24. studenog 2015.

Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», br. 153/13), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07, 38/09, 55/12, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule (»Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 4/12), Odluke o izmjeni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule (»Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 4/15) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule za javnu raspravu i objavi Javne rasprave, KLASA: 350-02/12-01/02, URBROJ: 2138/01-02-15-137, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule objavljuje

JAVNU RASPRAVU

u postupku

II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

1. Javna rasprava održat će se u trajanju od 15 dana, od 8. prosinca 2015. do 23. prosinca 2015.

2. Javno izlaganje održat će se u srijedu, 9. prosinca 2015. u Velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s početkom u 13.00 sati.

3. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i  promet Grada  Korčule, Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, svakog radnog dana od 8,30 -10,30 sati tijekom trajanja javne rasprave.

4. II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule izrađuje se temeljem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule, Odluke o izmjeni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule, te će se u Javnoj raspravi razmatrati isključivo očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji će se odnositi na isto.

5. Sukladno članku 2., stavku (4) Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule, te člancima 78. i 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u objedinjenom postupku stavljaju se izvan snage Generalni urbanistički plan Korčula (»Službeni glasnik općine Korčula« br. 1/89, »Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 1/96, »Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije«, br. 4/03), Provedbeni urbanistički plan Korčula (»Službeni glasnik općine Korčula«, br. 1/89 i 5/91, »Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 1/96 i 7/03 i »Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije«, br. 4/03) te Provedbeni urbanistički plan Medvinjak (»Službeni glasnik općine Korčula«, br. 5/87 i »Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 1/99).

6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule mogu se podnositi:

– upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule,

–  upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

– dostavom putem pošte na adresu Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.

7. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti najkasnije do 23. prosinca 2015. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koja budu dostavljena nakon 23. prosinca 2015. ili budu napisana nečitko bez naziva, imena, prezimena, potpisa i adrese neće se razmatrati i uzeti u obzir.

v.d. Pročelnik

Ivan Blitvić, ing. građ.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.