Oznaka: javna rasprava

Odluka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Dominče” za javnu raspravu i objavi Javne rasprave_2012

….. REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradonačelnik KLASA: 350-03/12-01/01 URBROJ: 2138/01-02-12-48 Korčula, 18. rujna 2012. Temeljem članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče« («Službeni glasnik …

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule – SAŽETAK ZA JAVNOST

Objavljujemo dokumentaciju u vezi s prijedlogom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule.
Javna rasprava provest će se u trajanju od 15 dana, od 2. srpnja do 19. srpnja 2010. godine.
Javno izlaganje, koje daje odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade, održat će se u ponedjeljak 5. srpnja 2010. godine u 18,00 sati u kino dvorani Doma kulture Liburna u Korčuli Više