Javni natječaj za davanje poslovnih prostora (kioska) u zakup

Grad Korčula raspisuje javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda za davanje u zakup dva poslovna prostora u poslovnoj zgradi izgrađenoj na čest. zem. 247/1 k.o. Korčula. Rok za dostavu ponuda je 17. travnja 2012. godine do 13.00 sati.

.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnih prostora (Narodne novine 91/96,124/97, 174/04 i 38/09) i članka 8. i 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 4/03), Gradonačelnik Grada Korčule je  dana 26. ožujka 2012. godine raspisao je

J A V N I    N A T J E Č A J
za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Daje se u zakup poslovni prostor u poslovnoj zgradi izgrađenoj na čest. zem. 247/1 k.o. Korčula i to:

A) drugi po redu računajući od ulaza u kino salu i Gradsku knjižnicu, površine 10,21 m2
B) prvi po redu računajući od ulice HBZ, površine 10,21 m2.

Prostor se može pogledati svakim radnim danom uz prethodni dogovor sa referentom za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove (tel. 711 143).

  • Cijeli tekst natječaja pogledajte ovdje (.pdf)