Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Daju se u zakup poslovni prostori u poslovnoj zgradi izgrađenoj na čest. zem. 247/1 k.o. Korčula. Ponude se dostavljaju u pisarnici Grada Korčula. Rok za dostavu ponuda je do 27.svibnja 2014. godine do 13,00 sati bez obzira na način dostave ponude.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnih prostora (Narodne novine 91/96,124/97, 174/04 i 38/09) i članka 8. i 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 4/03, 6/10), Gradonačelnik Grada Korčule,  dana 14. svibnja 2014. godine raspisao je

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

  1. Daju se u zakup poslovni prostori u poslovnoj zgradi izgrađenoj na čest. zem. 247/1 k.o. Korčula i to:

A) drugi po redu računajući od ulaza u kino salu i Gradsku knjižnicu, površine 10,21 m2

B) drugi po redu računajući od ulice HBZ, površine 10,21 m2.

Prostori se mogu pogledati svakim radnim danom uz prethodni dogovor sa v.d. Pročelnicom Upravnog odjela za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam (tel. 711 143).

Tekst Javnog poziva pogledajte ovdje.