Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda

Rok za dostavu ponuda je do 30. travnja 2020. godine do 13,00 sati.

KLASA: 372-03/20-01/10
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula, 15. travnja 2020.

Na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Narodne novine“, br. 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 8. i 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Korčula“, br. 4/03 i 6/10), gradonačelnik Grada Korčule raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora, prikupljanjem pisanih ponuda

1. Predmet zakupa je poslovni prostor u zgradi izgrađenoj na čest. zem. 247/1 k.o. Korčula u naravi kiosk prvi po redu računajući od ulice HBZ, površine 10,21 m2.
Prostor se može pogledati uz prethodni dogovor sa djelatnicom Upravnog odjela za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam (tel. 446 155).

2. Poslovni prostor se može koristiti za sljedeće djelatnosti: ugostiteljstvo, trgovina na malo, putničke agencije, financijsko posredovanje i pomoćne
djelatnosti u financijskom posredovanju, osiguranje, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge, računalne i srodne djelatnosti.

3. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 1.470,00 kn, uvećano za iznos PDV-a. Zakupnina će se godišnje usklađivati prema službenim podacima
Državnog zavoda za statistiku koje se odnose na indeks potrošačkih cijena.

Više o javnom natječaju i prostoru koji se daje u zakup možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.