Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i financije

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i financije referenta za računovodstvene poslove (1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca)

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11- u nastavku teksta: ZNS), v.d. pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Korčule raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i financije

referenta za računovodstvene poslove

(1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca).

.

Tekst natječaja pogledajte ovdje.

Opis poslova, podatke o plaći i način provjere možete pogledati ovdje.