Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Korčule

PREDMET PRODAJE - rabljeno službeno vozilo, Škoda Fabia, početna cijena 1.500,00 kn

KLASA: 406-09/19-01/02
URBROJ: 2138/01-02-19-1
Korčula, 14. svibnja 2019.

Na temelju članka 78. stavak 1. točka 6 Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Grada Korčule

1. PREDMET PRODAJE – rabljeno službeno vozilo

Tekst natječaja u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.