LAG 5 potpisao Ugovor za projekt ”Želim pomagati” u vrijednosti 6.057.031,16 kuna

Jedan od partnera na projektu je i Grad Korčula, a projektom će se zaposliti 38 nezaposlenih žena, najviše srednje stručne spreme s područja navedenih Općina i Grada Korčule, koje će brinuti o 152 korisnika.

Lokalnoj akcijskoj grupi „LAG-u 5“ je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Odlukom o financiranju od 6. lipnja 2019. godine odobrilo financiranje projekta ”Želim pomagati” u ukupnoj vrijednosti bespovratnih sredstava od 6.057.031,16 kuna (kodni broj: UP.02.1.1.05.0311) za otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020.“

Trajanje provedbe projekta je 30 mjeseci, a projekt je započeo u srpnju 2019. godine.

Partneri na projektu su:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik
  • Centar za socijalnu skrb Korčula
  • Općina Vela Luka
  • Općina Smokvica
  • Grad Korčula
  • Općina Orebić
  • Općina Blato

​Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Specifični cilj je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Više možete pročitati na poveznici.