More u Korčuli izvrsne kakvoće

Na šestom ovogodišnjem ispitivanju kakvoće mora koje je proveo županijski Zavod za javno zdravstvo, u razdoblju od 19. do 29. srpnja, od ukupno 101 ispitanog uzorka na plažama od Prevlake do Ploča, more izvrsne kakvoće zabilježeno je na 97 plaža, dobre kakvoće na 2 plaže, a zadovoljavajuće kakvoće također na 2 plaže. Na svim korčulanskim plažama more je bilo izvrsne kakvoće.

Uredbom o kakvoći mora za kupanje Hrvatska je prilagodila sustav praćenja, prikupljanja i izvješćivanja prema zahtjevima nove europske direktive o upravljanju kakvoćom vode za kupanje, a ti se podaci nalaze u jedinstvenoj bazu podataka Europske agencije za okoliš. Na taj je način omogućeno da svi zainteresirani na jednome mjestu pronađu informacije o kakvoći voda za kupanje na svim plažama Europe. Od ove godine to su podaci dostupni i za plaže na hrvatskom dijelu Jadrana.

Detaljni podaci o kakvoći mora, ali temperaturama zraka i mora, slanosti, brzini i smjeru vjetra mogu se pronaći na stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (http://www.izor.hr/kakvoca) i Zavoda za javno zdravstvo DNŽ (http://www.zzjzdnz.hr).

Rezultati ispitivanja na korčulanskom plažama dati su u donjoj tablici:

Postaja Datum uzorkovanja

Temp. zraka

Temp. mora

Slanost

Crijevni enterokoki

Escherichia coli

Kakvoća

Korčula, Hotel Bon Repos 20.07.2010.

28,2

23,8

35,5

21

48

izvrsno

Korčula, Hotel Park 20.07.2010.

29,1

24

35,5

37

56

izvrsno

Korčula, Sv. Nikola 20.07.2010.

29,5

23,4

35,3

1

7

izvrsno

Korčula, Žrnovska Banja 20.07.2010.

31,3

23,8

35,6

0

3

izvrsno

Korčula, Račišće 20.07.2010.

30

24,3

36,1

3

11

izvrsno

Korčula, Badija 20.07.2010.

31,5

24,5

35,2

3

11

Izvrsno

Korčula, Ispod zidina 20.07.2010.

29,8

23,8

36,5

0

5

Izvrsno

Korčula, KPK 20.07.2010.

29,1

22,8

35,7

18

39

Izvrsno

Kriteriji ispitivanja:

Pokazatelj Kakvoća mora Metoda ispitivanja
izvrsno dobro zadovoljavajuće
Crijevni enterokoki (bik*7100ml) <60 61-100 101-200 HRN EN ISO 7899-2
Escherichia coli (bik*7100ml) <100 101-200 201-300 HRN EN ISO 9308-1

*bik – broj izraslih kolonija