Najava 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

.

.

.

.

.

.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 19. prosinca (ponedjeljak) 2016. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća
  2. Konačni prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Proračuna Grada Korčule za 2016. godinu
  3. Konačni prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2017. godinu
  4. Konačni prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2017. godinu
  5. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2016. godinu
  6. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za 2016. godinu
  7. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule u 2017. godini
  8. Ponuda za pravo prvokupa čest. zgr. 733/2, z.u. 501, k.o. Korčula (prema Zakonu o otocima).

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur., v.r.