Nastavak 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Na temelju članka 131. stavka 8. i 9. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), sazivam nastavak (prekinute) 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule za dan 4. listopada (utorak) 2016. godine, s početkom u 18.00 …
Na temelju članka 131. stavka 8. i 9. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), sazivam nastavak (prekinute) 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 4. listopada (utorak) 2016. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,


PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur., v.r.