Natječaj za izdavanje najboljeg književnog djela

Uredništvo Biblioteke ŽILKOVIĆ objavljuje raspisivanje Natječaja za izdavanje najboljeg neobjavljenog književnog djela (proza, drama ili pjesništvo), autora sa stalnim boravkom na području otoka Korčule i pisana na hrvatskom jeziku. Natječaj je otvoren do 31. studenog 2010. godine.

 

GRADSKA KNJIŽNICA IVAN VIDALI
BIBLIOTELKA ŽILKOVIĆ
UREDNIŠTVO

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
ZA IZDAVANJE NAJBOLJEG KNJIŽEVNOG DJELA

 1. Na natječaj se mogu slati samo neobjavljena književna djela (proza, drama ili pjesništvo), autora sa stalnim boravkom na području otoka Korčule i pisana na hrvatskom jeziku.
 2. Materijali trebaju biti dostavljeni u računalnom ispisu ili otipkani na pisaćem stroju u jednom primjerku, stranice moraju biti numerirane, a obvezno je materijal priložiti i na disketi ili CD-u.
 3. Svaki autor može poslati samo jedan književni uradak.
 4. Natječaj je anoniman. Rad mora biti obilježen šifrom. Rješenje šifre – puno ime i prezime autora, adresu i broj telefona ili e-mail adresu, treba priložiti u zasebnoj i zatvorenoj omotnici.
 5. Odabrani rad ima pravo objavljivanja u nakladničkoj cjelini pod nazivom Biblioteka Žilković, u organizaciji i o trošku nakladnika, Gradske knjižnice Ivan Vidali u Korčuli.
 6. Uređivački odbor zadržava pravo ne odabrati niti jedan rad ukoliko tekstovi ne zadovolje kvalitetom ili uvjetima natječaja.
 7. Radovi se primaju do 1. prosinca 2010. godine.
 8. Radovi se šalju poštom na adresu:
  GRADSKA KNJIŽNICA IVAN VIDALI
  – Natječaj za Biblioteku Žilković –
  Ulica korčulanskih brodograditelja bb
  20260 KORČULA
 9. Odabrani rad objavit će se najkasnije do kraja 2011. godine.
 10. Radovi koji nisu prihvaćeni imaju pravo ponovne prijave u sljedećem natječaju.
 11. Primljeni materijali vraćaju se na zahtjev autora.

U Korčuli, 14. rujna 2010.