ostale zoološke djelatnosti

Naziv Društvo za zaštitu životinja Korčula Skraćeni naziv – Sjedište Korčula, Korčula Datum upisa 21.12.2001. Djelatnosti pomaganje i zbrinjavanje životinja, sprečavanje zlostavljanja i nehumanog postupanja sa životinjama, organiziranje poučnih predavanja i dobrotvornih akcija i edukacija mladih, suradnja s ustanovama koje mogu koristiti ciljevima udruge u …
Naziv Društvo za zaštitu životinja Korčula
Skraćeni naziv
Sjedište Korčula, Korčula
Datum upisa 21.12.2001.
Djelatnosti pomaganje i zbrinjavanje životinja, sprečavanje zlostavljanja i nehumanog postupanja sa životinjama, organiziranje poučnih predavanja i dobrotvornih akcija i edukacija mladih, suradnja s ustanovama koje mogu koristiti ciljevima udruge u zemlji i inozemstvu, osnivanje humanog skloništa za nezbrinute životinje a sve u skladu s člankom 7. statuta. OSTALE ZOOLOŠKE DJELATNOSTI
Osobe Sergije Vilović – PREDSJEDNIK