Obavijest kandidatima o održavanju prethodne provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu višeg stručnog suradnika za obrazovanje i socijalnu skrb održat će se dana 14. ožujka 2016. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Korčule.

Sukladno točki 8. Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za obrazovanje i socijalnu skrb, KLASA: 112-02/16-01/01, URBROJ: 2138/01-07/1-16-2, od 3. veljače 2016. (objavljeno u „Narodnim novinama“, br. 12/16, od 5. veljače 2016.), objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

I.

Kandidati čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete propisane predmetnim natječajem i koji se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti su:

1. NIKOLA BILIŠ

2. MARIO SKELIN

3. DAMIRA GLAVOČIĆ

4. MARIJA DRAGILA

5. NIKOLINA LONČAR

6. ANA BIOČIĆ

7. STIPE KORUNIĆ

8. MIRJANA LONČAR

9. NENAD VUKAS

10. VID VEŽIĆ

11. KATARINA SLEJKO

12. PETRA FABIJANOVIĆ.

II.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana 14. ožujka 2016. godine,

u Gradskoj vijećnici Grada Korčule,

Korčula, Trg A. i S. Radića 1 (1. kat).


a/ Pisano testiranje održat će u 11.00 sati.

b/ Intervju s kandidatima će se održati u 13.00 sati, ali samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

III.

Ako kandidati ne pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da su povukli prijavu na predmetni natječaj.

PREDSJEDNIK

P OVJERENSTVA ZA PROVEDBU

JAVNOG NATJEČAJA

Srđan Mrše, dipl. iur.

Službenu obavijest možete vidjeti OVDJE.

Način obavljanja prethodne provjere  znanja i sposobnosti možete vidjeti OVDJE.