Obavijest o izradi II. izmjena i dopunama PP Grada Korčule te izradi UPU “Pupnat II”

Obaviještavamo zainteresiranu javnost o izradi II. izmjena i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Korčule te izradi Urbanističkog plana uređenja "Pupnat II". Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi prijedloge za izradu Plana do 30. kolovoza 2013. godine.

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 4/12) Grad Korčula, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i objavljuje

O B A V I J E S T

O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA KORČULE


I.

Temeljem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule započinje izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule.

II.

Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi prijedloge za izradu Plana. Prijedlozi se mogu podnositi do 30. kolovoza 2013. godine na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula. Podnositeljima zahtjeva u ovoj fazi neće se dostavljati pismeni odgovori.

III.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, svakim radnim danom ili na telefon 020/711-184.

KLASA: 350-02/12-01/02

URBROJ: 2138/01-06/1-13-18

Korčula, 6. kolovoza 2013.

v.d. Pročelnika

Ivan Blitvić, ing. građ

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pupnat 2“ („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 5/13) Grad Korčula, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i objavljuje

O B A V I J E S T

O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „PUPNAT 2“


I.

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pupnat 2“ započinje izrada Urbanističkog plana uređenja „Pupnat 2“.

II.

Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi prijedloge za izradu Plana. Prijedlozi se mogu odnositi isključivo na obuhvat Plana. Prijedlozi se mogu podnositi do 30. kolovoza 2013. godine na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula. Podnositeljima zahtjeva u ovoj fazi neće se dostavljati pismeni odgovori.

III.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, svakim radnim danom ili na telefon 020/711-184.

KLASA: 350-01/13-01/01

URBROJ: 2138/01-06/1-13-11

Korčula, 6. kolovoza 2013.

v.d. Pročelnika

Ivan Blitvić, ing. građ.