Obavijest o održavanju provjere znanja i sposobnosti

Sukladno točki 8. Javnog natječaja za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove objavljuje se obavijest o održavanju provjere znanja i sposobnosti koja će se održati 26.08.2014. godine u prostorima Grada Korčule.

KLASA: 112-02/14-01/04

URBROJ: 2138/01-03/1-14-10

Korčula, 19. kolovoza 2014.

Sukladno točki 8. Javnog natječaja za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove, KLASA: 112-02/14-01/04, URBROJ: 2138/01-04/1-14-2, od 14. srpnja 2014. (NN,br. 86/14 od 4. kolovoza 2014.), objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

I.

Kandidati čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete propisane predmetnim Natječajem i koji se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti su:

1. IVANKA BOTICA

2. NEDJELJKA RADOVANOVIĆ

3. MARIJA CEBALO BRČIĆ.

II.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana

26. kolovoza 2014. godine,

u prostorima Grada Korčule,

Korčula, Trg A. i S. Radića 1 (1. kat).

a/ Pisano testiranje održat će se u 12.00 sati.

b/ Provjera praktičnog rada (poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u) održat će se u 13.00 sati, ali samo s kandidatima koji na pisanom intervju ostvarene najmanje 50% ukupnog broja bodova.

c/ Intervju s kandidatima će se održati u 14.00 sati, ali samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i najmanje 50% ukupnog broja bodova na provjeri praktičnog rada.

III.

Ako kandidati ne pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da su povukli prijavu na predmetni Natječaj.

PREDSJEDNIK

POVJERENSTVA ZA PROVEDBU

JAVNOG NATJEČAJA

Srđan Mrše, dipl. iur.