Objavljen novi poziv Kreativne Europe

Objavljen je novi poziv Kreativne Europe kojim se planiraju podržati Europski projekti suradnje s početkom provedbe u 2020. godini.

Cilj poziva je potaknuti inovacije i kreativnost, promoviranje i jačanje kulturnih i inovacijskih sektora, promoviranje EU standarda i međusobnog poštivanja, podizanje svijesti o zajedničkoj povijesti i vrijednostima.

Ovim Pozivom na dostavu prijedloga podržat će se Europski projekti suradnje s početkom provedbe u 2020. godini.

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim do najviše tri od navedenih prioriteta:

A) Transnacionalna mobilnost

B) Razvoj publike

C) Podizanje kapaciteta u područjima:

C.1) Digitalizacija

C.2.) Razvoj novih poslovnih modela

C.3) Usavršavanje i osposobljavanje

D) Međukulturni dijalog i društvena integracija migranata i izbjeglica

E) Nasljeđe European Year of Culture Herotage 2018.

 

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 48.444.567, pri čemu je oko 40% navedenog budžeta predviđeno za potporu manjim projektima suradnje (COOP1). Maksimalan iznos potpore po projektu iznosi:

 

• EUR 200.000 – 60% ukupnog budžeta – za manje projekte suradnje (COOP1)

• EUR 2.000.000 – 50% ukupnog budžeta – za veće projekte suradnje (COOP2)

 

U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine.

 

Prijedlozi se podnose u ime partnerskih konzorcija u sastavu od najmanje tri organizacije iz tri različite države za manje projekte suradnje, i najmanje šest organizacija iz šest različitih država koje za veće projekte suradnje.

 

Rok za prijave je 27. studenog 2019. godine do 17:00 sati. 

Upute za prijavu te obrasci i dokumenti koje obavezno priložiti dostupni su putem sljedeće poveznice.