Odgoda termina sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule odgađa se za 13. travnja (petak) 2018. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), sazvana 8. sjednica Gradskog vijeća za dan 12. travnja 2018. godine odgađa se za

za dan 13. travnja (petak) 2018. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Dnevni red je isti kao u pozivu a glasi:

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog za donošenje novog Statuta Grada Korčule
 3. Izvješće gradonačelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Korčulu za 2017. godinu
 4. Konačni prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Korčule za razdoblje 2017.-2022
 5. Konačni prijedlog odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Korčule
 6. Konačni prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plan uređenja „Tri Žala 1“
 7. Konačni prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Polačišta“
 8. Konačni prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2018. godinu
 9. Konačni prijedlog pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguranje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule
 10. Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2017.
 11. Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2017.
 12. Prijedlog zaključka o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl. u turističkoj sezoni

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

 

 

                              PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, v.r.

 

Materijale sjednice možete preuzeti na linku.