Poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 12. travnja s početkom u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 12. travnja (četvrtak) 2018. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog za donošenje novog Statuta Grada Korčule
  Nacrt prijedloga Statuta Grada Korčule 2018.
 3. Izvješće gradonačelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Korčulu za 2017. godinu
  Prilog
 4. Konačni prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Korčule za razdoblje 2017.-2022.
  Plan gospodarenja otpadom Grada Korčule za razdoblje 2017. – 2022. 
 5. Konačni prijedlog odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Korčule
 6. Konačni prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plan uređenja „Tri Žala 1″
  Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja “Tri žala 1”
  Grafički prikaz
 7. Konačni prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Polačišta“
  Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja “Polačišta”
  Grafički prikaz
 8. Konačni prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2018. godinu
 9. Konačni prijedlog pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguranje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule
 10. Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2017.
 11. Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2017.
 12. Prijedlog zaključka o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl. u turističkoj sezoni 2018. godini.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r.