Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

KLASA: 920-11/19-01/02
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 23. studenog 2019.

Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 15/19), članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana 23. studenog 2019. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Tekst Odluke u cijelosti možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.