Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u gradu Korčula

KLASA: 015-08/19-01/02
URBROJ: 21138/01-01-19-4
Korčula, 4. srpnja 2019.

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima („Narodne novine“, broj 54/88), članka 47. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2019. donijelo

O D L U K U
o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u gradu Korčula

Tekst Odluke možete pročitati ovdje.
Grafički prikaz ulica pogledajte ovdje.

   PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.