Odluka o financiranju političkih stranaka  i nezavisnih vijećnika iz proračuna Grada Korčule

KLASA: 402-01/19-01/14
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 8. svibnja 2019.

 Na temelju članka 4. stavka 3., članka 5. stavka 2., članka 7. i članka 9. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19), članka 46. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj (8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2019. godine donijelo

O D L U K U
o financiranju političkih stranaka  i nezavisnih vijećnika iz proračuna Grada Korčule

Tekst Odluke možete pročitati ovdje.

                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.