Odluka o komunalnom redu

Na temelju članka 104. a u svezi s člankom  130. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18 i 110/18 – Odluka USRH), članka 47. stavka 1. točke  27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine donijelo  

O D L U K U
o komunalnom redu

Odluku možete pročitati na poveznici.
Grafički dio možete preuzeti na poveznici.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.