Odluka o novčanim nagradama korčulanskim izvrsnim studentima u 2012. godini

Već četvrtu godinu Grad Korčula dodjeljuje deset jednokratnih novčanih nagrada u iznosu od po 1.000,00 kn studentima s područja Grada koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili prosjek ocjena veći od 4,000. Ove godine na natječaj su se prijavilo 9 studenta/studentice, i svih devetero udovoljilo je uvjetima natječaja.

Sukladno rezultatima provedenog natječaja za dodjelu novčanih nagrada studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja za 2012. godinu i utvrđenoj bodovnoj listi, dodjeljuje se devet  (9) jednokratnih novčanih nagrada u iznosu od po 1.000,00 kn, kako slijedi:

  1. Dušica Tasovac iz Čare – Medicinski fakultet u Zagrebu (4,857)
  2. Alen Botica iz Račišća – Pomorski fakultet u Splitu (4,750)
  3. Tonka Stenek iz Račišća – Građevinski fakultet u Rijeci (4,666)
  4. Toni Žuvela iz Korčule – Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split (4,267)
  5. Ivana Šolić iz Korčule – Medicinski fakultet u Splitu (4,160)
  6. Toni Silić iz Žrnova – Fakultet političkih znanosti u Zagrebu (4,150)
  7. Liča Lozica iz Korčule – Veterinarski fakultet u Zagrebu (4,133)
  8. Meri Šegedin iz Korčule – Učiteljski fakultet u Zagrebu (4,058)
  9. Ivana Bakarić iz Korčule – Filozofski fakultet u Zagrebu (4,000)

Grad Korčula je temeljem Odluke od 22. listopada 2012. godine, KLASA: 604-01/12-01/01, URBROJ: 2138/01-02-12-1 odobrio ukupno 10 novčanih nagrada studentima za izvrsnost tijekom studiranja u visini od po 1.000,00 kn za 2012. godinu te je sukladno spomenutoj Odluci raspisan Natječaj za dodjelu novčane nagrade studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja za 2012. godinu a  koji je objavljen u „Slobodnoj Dalmaciji“ 14. studenog 2012. godine.

Na Natječaj se prijavilo ukupno 9 kandidata. Sve prijave su bile pravodobne, uredne i kompletirane traženom dokumentacijom.

Svi prijavljeni kandidati imali su ostvareni prosjek ocjena od najmanje 4,000 u prethodnoj školskoj godini. Bodovanje je izvršeno sukladno članku 7. Pravila o dodjeli novčanih nagrada studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja.

Temeljem bodova sastavljena je bodovna lista, te je 9 kandidata ostvarilo pravo na novčanu naknadu za izvrsnost tijekom studiranja.

Termin svečanog uručivanje nagrada ovogodišnjim dobitnicima odredit će se naknadno.