Odluka o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih stranaka  i nezavisnih vijećnika u 2019. godini

KLASA: 402-08/19-01/09
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 8. svibnja 2019.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19), članka  47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2019. godine donijelo

O D L U K U
o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih stranaka  i nezavisnih vijećnika u 2019. godini

Tekst odluke možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.