Odluka o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19), članka 5. Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 5/19), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine donijelo

O D L U K U
o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u 2020. godini

Tekst Odluke možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.