Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata (2012)

Na temelju članka 19. i 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada …

Na temelju članka 19. i 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2012. godine donijelo

O D L U K U
o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata

  • Kompletan tekst Odluke pogledajte ovdje (.pdf)