Odluka o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

KLASA: 940-02/19-01/14
URBROJ:2138/01-01-20-4
Korčula, 31. siječnja 2020.

Na temelju članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18), članka 47. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a na prijedlog gradonačelnika Grada Korčule,  Gradsko vijeće Grada Korčule je na 22. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2020. godine donijelo

O D L U K U
o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

Tekst Odluke možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.