Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule

KLASA: 120-01/18-01/01
URBROJ: 2138/01-02-18-1
Korčula, 21. prosinca 2018.

Na temelju članka 9. Zakona o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule („Narodne novine“ broj 28/10) te članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule dana 21. prosinca 2018. godine donio je 

O d l u k u
o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Korčule

Tekst odluke u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.