Oznaka: Športski objekti Korčula

Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu Ustanove „Športski objekti Korčula“

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 15. Statuta  Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) a u svezi s člankom …