Plan vježbi civilne zaštite u 2020. godini

Temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15 i 118/18) te Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine“, broj 49/16), gradonačelnik  Grada Korčule dana 2. kolovoza 2019. godine donio je

P L A N
vježbi civilne zaštite u 2020. godini

Tekst plana u cijelosti možete pročitati ovdje.

                                                                                                                                                                                             GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.