Poziv za 11. (žurnu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

11. (žurna) sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 21. travnja (četvrtak) 2016. godine, s početkom u 11.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam (žurno) 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 21. travnja (četvrtak) 2016. godine,

s početkom u 11.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

1. Kratkoročno zaduživanje Grada Korčule radi isplate postignute cijene na dražbi (prodaja čest. zgr. 462 z.u. 686 k.o. Račišće /hotel Mediteran), po pravu prvokupa.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur., v.r.

O tome obavijest:

1. Gradonačelnik

2. Zamjenik gradonačelnika

3. Političke stranke koje imaju vijećnike u GV

4. Gradski kotari i mjesni odbori