Poziv za 6. sjednicu Gradskog vijeća

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 1. rujna (utorak) 2009. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ŽUPANIJA GRAD KORČULA
Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/09-02/06
URBROJ: 2138/01-1-09-1
Korčula, 25. kolovoza 2009.

VIJEĆNICIMA
GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 107. i 108. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 1. rujna (utorak) 2009. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Predlažem sljedeći

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća
  2. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća
  3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća
  4. Usvajanje zapisnika sa 5. svečane sjednice Gradskog vijeća
  5. Konačni prijedlog Statuta Grada Korčule
  6. Prijedlog Odluke o ustroj stvu upravnih tijela Grada Korčule
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanje Grada Korčule
  8. Prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za gospodarstvo i turizam
  9. Prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za prostorno uređenje i promet
  10. Prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu Grada Korčule

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Krstulović, dr. stom., v.r.

O tome obavijest:

1.  Gradonačelnik

2.  Zamjenik gradonačelnika

2.  Čelnici političkih stranaka

3.  Članovi Županijske Skupštine s područja Grada Korčule

4.  Predsjednici vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara

5.  Dopisnici tiska i Radio Korčule