Tag: Gradsko vijeće

Radna tijela GV, 29.06.2020.

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA 1. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA 1. Ante Tvrdeić, predsjednik 2. Ivan Lipanović, zamjenik predsjednika 3. Mirjana Drušković, član 4. Nika Silić Maroević, član 5. Mario Reić, član 2. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK 1. Darko Tarle, predsjednik 2. Vinka Lozica, …

Zaključak o kratkoročnom zaduživanju

Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“’, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule (”Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Gradskog  vijeće Grada …

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 4., članka 14. stavka 1., članka 29. stavka 3. i članka 41. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 85/15), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj …

Zaključak

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) a u svezi s člankom 30. stavkom 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst. 82/04, …