Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi DNŽ za 2011. godinu

Obavještavamo sve korisnike javnih potreba u kulturi koji djeluju u Gradu Korčuli, da je Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Dubrovačko-neretvanske županije u subotu 2. listopada 2010. objavio Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi DNŽ za 2011. godinu. Natječaj je otvoren do 23. listopada 2010. godine.

 

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine Republike Hrvatske” broj:47/90. i 27/93.) Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za obrazovanje kulturu i šport, objavljuje

P O Z I V
za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi
Dubrovačko-neretvanske županije za 2011. godinu

I.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije osiguravaju se sredstva za Javne potrebe u kulturi a to su djelatnosti u kulturi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Županiju, a koje Dubrovačko-neretvanska županija utvrdi kao takve i one koje su utvrđene Zakonom ili posebnim propisima, a osobito:

 • knjiga,
 • nakladništvo,
 • likovna umjetnost,
 • glazbena,
 • scenska,
 • dramska umjetnost,
 • film i kinematografija,
 • kulturno umjetnički amaterizam,
 • nove medijske kulture,
 • međunarodna kulturna suradnja,
 • europske integracije.

II.

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kulture, udruge koje obavljaju djelatnost kulture, te jedinice lokalne samouprave.

III.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica) koje se mogu dobiti u  Centralnoj pisarnici Županije, Pred Dvorom 1, Dubrovnik ili na web stranici http://www.dubrovnik-neretva.hr.

Uz prijavnicu potrebno je dostaviti obrazložene prijedloge programa.

Prihvaćeni programi sufinancirat će se kroz Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije u 2011. godini, a prema mogućnostima Proračuna Županije.

IV.

Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije donosi Županijska skupština na prijedlog Župana, a sukladno članku 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.

V.

Podnositelji zahtjeva dostavljaju svoje programe s odgovarajućim dokumentima na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za obrazovanje kulturu i šport
Pred Dvorom 1
20 000  DUBROVNIK

VI.

Natječaj je otvoren od 02. listopada do 23. listopada 2010. godine.

Za knjigu i nakladništvo natječaj je otvoren trajno.

VII.

Nepotpune, neobrazložene, troškovnikom nerazrađene prijave, te prijave korisnika sredstava Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu koji ne dostave Izvješće o utrošku sredstava do 31. prosinca 2010. godine neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava.

ŽUPAN DUBROVAČKO-NRETVANSKE ŽUPANIJE
Nikola Dobroslavić, v.r.

 •  Dokumentacija
 icon-OfficeWord Obrazac za nove medijske kulture, međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije
 icon-OfficeWord Obrazac za otkup knjiga Zupanije
 icon-OfficeWord PRIJAVNICA kultura glazba
 icon-OfficeWord PRIJAVNICA kultura KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM
 icon-OfficeWord PRIJAVNICA kultura likovna
 icon-OfficeWord  Prijavnica za Program javnih potreba u kulturi